BIURO DO SPRAW TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO


strona domowa

kontakt
Ul. Prosta 69, 00-838 W-wa (+48 22): Sekretariat: 220 43 11, Faks: 220 43 06, Informacja: 220 43 17 sekretariat.btm@gitd.gov.pl
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika + licencje wspólnotowe
Zezwolenia
Komisja Społeczna
Certyfikaty pojazdy
- GITD
Certyfikaty pojazdy
- WITD
Stowarzyszenia
Potrzeby własne
Przesyłki kurierskie
Świadectwa kierowcy
Umowy dwustronne
Wykaz decyzji
Raporty


Sprawdzanie danych

* instrukcja użytkowania programu do sprawdzania danych


DYREKTOR BTM PRZYJMUJE INTERESANTÓW
WTORKI W GODZ. 11.30-14.30

Wnioski dotyczące licencji, certyfikatów, zaświadczeń na potrzeby własne, świadectw kierowcy, zezwoleń zagranicznych i zezwoleń na przwóz osób, należy wysyłać na adres:
Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa

KONTAKT

Informacja BTM
tel. 22 220-43-17
fax: 22 220-43-06

Wydział Postępowań Administracyjnych
tel. 22 220-43-37
tel. 22 220-43-04

Wydział ds. Przewozów Osób
tel. 22 220-43-72
tel. 22 220-43-02

Wydział ds. Przewozów Rzeczy
Sekcja Wydawania Licencji:
tel. 22 220-43-15
tel. 22 220-43-18
tel. 22 220-43-36
tel. 22 220-43-63
Sekcja Wydawania Zezwoleń:
tel. 22 220-43-19
tel. 22 220-43-20

Sekcja Wydawania Certyfikatów i Zaświadczeń
Zaświadczenia
na POTRZEBY WŁASNE:
tel. 22 220-43-44

Certyfikaty S:
tel. 22 220-43-51

Świadectwa kierowcy:
tel. 22 220-43-57

Wydział Ogólny
tel. 22 220-43-23

Sekretariat
tel. 22 220-43-11

Kancelaria
tel. 22 220-43-34
tel. 22 220-43-35
fax: 22 220-43-06

Przesyłki kurierskie
tel. 22 220-43-22
tel. 22 220-43-29 zezwolenia
tel. 22 220-43-05 licencje

Zamówienia przesyłamy na numer FAKSU:

22 220-43-59 zezwolenia na przewóz rzeczy i osób
22 220-43-07 licencje, świadectwa, certyfikaty
22 220-43-48 stowarzyszenia

Biuro jest czynne we wszystkie dni robocze (pn-pt) od godziny 7:45 do godziny 15:45.
Interesanci są przyjmowani od godziny 8:00 do godziny 15:00.
Sprawdź swoje wnioski
Podaj swój NIP (tylko cyfry!)
Sprawdź status Twojej paczki GLS
Podaj swój NIP (tylko cyfry!)


Z ostatniej chwili!
REGULAMIN PODZIAŁU ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2014 ROKU
Na skróty:
Ogólne AL, AM, AZ, BY, BIH, HR, MNE, GE, KZ, KS, MK, MA, MD, RUS (RU), SRB, UA, UZB,
Tranzyt: BY, TR,
Kr 3: TR, BY, BIH, BG, HR, CZ, EST, FIN, KZ, LT, LV, MD, N, RUS, RO, SK, S, S (Euro1), TR, H

Od dnia 01 stycznia 2011 r. prosimy o dokonywanie wpłat na:
Odbiorca:
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa
Numer rachunku bankowego:
83 1010 1010 0079 7913 9120 0000


W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP
Pismo o zwrot nadpłaty

Pełnomocnictwo do odbioru uprawnień - 17 zł - opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Warszawa Mokotów - CITI Bank Handlowy Nr 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo winna być wnoszona w przypadku gdy w sprawie występuje pełnomocnik lub osoba upoważniona

Informacja Ministerstwa Transportu Wielkiej Brytanii, dotycząca obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r. na terytorium tego kraju stawkach opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej przez pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton.

Blokada przejść granicznych na granicy bułgarsko-tureckiej

Zniesienie obowiązku posiadania licencji na pojazdy konstrukcyjne przeznaczone do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2014r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawnie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Certyfikaty pojazdy - GITD.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1679/1

Kontrola wykonywania przewozu drogowego rzeczy na granicy kazachskiej
i związane z tym problemy

Kontrola wykonywania przewozu drogowego rzeczy na granicy tureckiej
i związane z tym problemy

Informacja
dot. parametrów technicznych pojazdów ciężarowych, w przypadku których nie są wymagane zezwolenia wielostronne wykorzystywane w ramach systemu EKMT

Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energetyki Republiki Francuskiej zawiadamia o wejściu w życie od 1 stycznia 2014 roku podatku ekologicznego od przebiegu (Ecotaxe)

INFORMACJA

   Uprzejmie informujemy, iż Biuro ds. Transportu Międzynarodowego GITD uruchomiło program umożliwiający elektroniczne informowanie przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy o zbliżającym się terminie wygaśnięcia uprawnień licencyjnych.
   Dwa miesiące przed upływem ww. terminu, przedsiębiorca oraz upoważniona przez przedsiębiorcę organizacja, otrzyma list e-mail z informacją dotyczącą odnowienia posiadanych uprawnień licencyjnych.

Zabroniony tranzyt gazu skroplonego przez terytorium Republiki Uzbekistanu

Ostatnia aktualizacja
Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, iż wnioski rozpatruje się według kolejności ich złożenia a terminy realizacji na chwilę obecną wynoszą:
  • licencje i wypisy - do 10 dni roboczych,
  • zaświadczenia na potrzeby własne - do 3 dni roboczych,
  • świadectwa kierowców - do 3 dni roboczych,
  • certyfikaty S - do 3 dni roboczych,
od chwili złożenia kompletnego wniosku.

Wykaz decyzji administracyjnych (licencji), ważnych na dzień r. art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. f i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1198)
(pliki tekstowe oddzielane średnikiem)

Licencje towarowe
Licencje osobowe
Licencje BUS
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - Przewóz Rzeczy
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - Przewóz Osób
Świadectwa kierowcy
Zezwolenia na linie regularne w UE
Zezwolenia na linie regularne poza UE
Zezwolenia na przewozy tranzytowe

OSTRZEŻENIE - FAŁSZYWE LICENCJE !!!

Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego zawiadamia, że w ostatnim czasie na rynku transportowym, pojawiły się sfałszowane licencje.

W celu ostrzeżenia przed nieuczciwymi przewoźnikami, poniżej przedstawiamy sfałszowane licencje, które nie zostały wydane przez organ licencyjny.

Przykład 1, Przykład 2, Przykład 3, Przykład 4, Przykład 5, Przykład 6, Przykład 7, Przykład 8, Przykład 9, Przykład 10, Przykład 11, Przykład 12, Przykład 13, Przykład 14, Przykład 15, Przykład 16, Przykład 17, Przykład 18, Przykład 19, Przykład 20, Przykład 21, Przykład 22, Przykład 23, Przykład 24, Przykład 25, Przykład 26, Przykład 27, Przykład 28, Przykład 29, Przykład 30, Przykład 31, Przykład 32

INFORMACJA

dot. wykonywania przewozów pomiędzy krajami członkowskimi UE a krajami spoza UE
dot. wykonywania przewozów do/z krajów trzecich spoza UE

Archiwum "Z ostatniej chwili!"

Informacje Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego
2014-03-31  INFORMACJA 14/2014     - dot. wydawania zezwoleń EKMT (aktualizacja 3.04.2014)
2014-03-31  INFORMACJA 13/2014     - dot. dodatkowe limity na miesiąc maj
2014-03-31  INFORMACJA 12/2014     - dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Rumunia kr-3
2014-03-31  INFORMACJA 11/2014     - dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Macedonia kr-3
2014-03-31  INFORMACJA 10/2014     - dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Finlandia kr-3
2014-03-31  INFORMACJA 9/2014     - dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Bośnia i Hercegowina ogólne
2014-03-06  INFORMACJA 8/2014     - dot. dodatkowe limity na miesiąc kwiecień
2014-02-28  INFORMACJA 7/2014     - dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S
2014-01-16  INFORMACJA 4/2014     - dot. pobierania opłaty przez białoruskie służby kontrolne w przypadku wykonywania przewozów na podstawie płatnych zezwoleń białoruskich
2014-01-03  INFORMACJA 1/2014     - dot. wydawania zezwoleń ROSJA AUTOBUS PUSTY 2014
2013-08-30  INFORMACJA 52/2013     - dot. przewozów wahadłowych - MACEDONIA
2013-05-14  INFORMACJA 25/2013     - dot. rejestracji podatku VAT: Niemcy, Austria, Belgia, Holandia, Słowenia
2013-04-05  INFORMACJA 18/2013     - dot. Przewóz osób bez zezwoleń - BIAŁORUŚ
2013-03-07  INFORMACJA 15/2013     - dot. wydawania zezwoleń „BIAŁORUŚ AUTOBUS PUSTY 2013”
2012-07-24  INFORMACJA 28/2012     - dot. zmiany lokalizacji przystanku w Neapolu
2012-05-04  INFORMACJA 16/2012     - dot. zmian warunków wydania zezwoleń na linie regularne do Grecji
2012-04-26  INFORMACJA 14/2012     - dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji
2012-03-01  INFORMACJA 7/2012     - dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji
2011-12-02  INFORMACJA 48/2011     - dot. przystanku w Wiedniu
2011-08-02  INFORMACJA 30/2011     - dot. wykonywania przewozów do/z krajów trzecich w relacji z Republiką Uzbekistanu
2010-12-23  INFORMACJA 66/2010     - dot. zmiana przystanku autobusowego Berno
2010-09-02  INFORMACJA 41/2010     - dot. informowania o rozkładach jazdy na terenie Czech
2010-01-13  INFORMACJA 4/2010     - dot. nowego formularza socjalnego
2008-09-05  INFORMACJA 52/2008     - dot. wykonywania transportu drogowego na terytorium Turcji
2008-04-18  INFORMACJA 24/2008     - dot. zmiany zezwoleń na regularne przewozy osób
2008-03-17  INFORMACJA 17/2008     - dot. wniosków o udzielenie zezwoleń na regularne przewozy osób (skomunikowane połączenia)
2007-09-27  INFORMACJA 60/2007     - dot. przypisywania rodzaju ekologii w stosunku do rocznika produkcji pojazdu
2007-09-17  INFORMACJA 59/2007     - dot. nowego wzoru rozkładu jazdy do wniosków na międzynarodowe przewozy regularne w relacji Polska-Niemcy
2007-09-17  INFORMACJA 58/2007     - dot. przewozów okazjonalnych na obszarze Republiki Federalnej Niemiec
2006-09-01  INFORMACJA 37/2006     - dot. formy pełnomocnictwa
2005-02-28  INFORMACJA 15/2005     - dot. opodatkowanie przewozu osób na terytorium Niemiec
Archiwum informacji

Informacje i Komunikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Archiwum Komunikatów i Informacji


 
   Uwagi techniczne na temat materiałów:
   Programy potrzebne do oglądania dokumentów z naszej strony:
       

   Liczba osób będących aktualnie na naszej stronie:5
powrót na górę strony
    © Copyright Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego, 2002-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.


>